sobota, 26 sierpnia 2017

KATEDRA ŚW. PIOTRA I PAWŁA W GLIWICACH


Trójnawowa świątynia wybudowana na planie krzyża łacińskiego została wzniesiona w stylu neogotyckim pod koniec XIX stulecia. Należy do najpiękniejszych na Śląsku. Stoi w centrum Gliwic. Początkowo był to kościół filialny parafii Wszystkich Świętych. Dopiero w 1908 roku utworzono tu osobną parafię. Zniszczenia wojenne 1945 roku nie ominęły tego zabytku, trzeba było odrestaurowywać.
Po utworzeniu Diecezji Gliwickiej w 1992 roku kościół stał się katedrą.
Wewnątrz uwagę przyciągają liczne bogato zdobione ołtarze - główny i boczne, piękna ambona, a także wielokolorowe witraże. 
Projekt świątyni powstał w Wiedniu,a jego twórcą był pochodzący z Bytomia Hugo B. Feer. 
Nawa główna kościoła ma 52 metry długości, a długość transeptu wynosi 39 metrów.Wieża ma wysokość 75,5 metra.
Od 2003 roku obok katedry stoi Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II.
foto:własne

poniedziałek, 26 czerwca 2017

NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ KATEDRALNY WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W BIAŁYMSTOKU

Katedra białostocka składa się de facto z dwóch połączonych kościołów. Starego renesansowo - barokowego i nowszego neogotyckiego.
Ten drugi powstał na początku XX wieku, a katedrą stał się dopiero w 1985 roku. Świątynia ma długość 90 metrów, a dwie jednakowe wieże są wysokie na 72,5 metra. Jest to kościół trzynawowy z transeptem. Wewnątrz można zauważyć aż 3 ołtarze poświęcone Matce Bożej - ołtarz główny ze sceną Wniebowzięcia oraz boczne - Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Prócz tego warto zobaczyć ołtarze Jezusa Ukrzyżowanego, Jezusa Miłosiernego i świętego Antoniego. 
Z budową świątyni wiązały się problemy. Pod zaborem rosyjskim nie było zgody na postawienie nowego kościoła. Udało się jednak uzyskać osobistą przychylność cara dla rozbudowy tego pierwszego już istniejącego, ufundowanego przez Wiesiołowskich. "Przybudówka" okazała się tak duża, że powstała nowa świątynia "przylepiona" prostopadle do poprzedniej
Zwiedzający białostocką katedrę nieprzypadkowo zwracają uwagę na jej podobieństwo do katedry na Pradze w Warszawie. Zostały one bowiem zaprojektowane przez tego samego człowieka - Józefa Dziekońskiego. Prace budowlane trwały od 1900 do 1905 roku.
W okresie międzywojennym stopniowo kościół upiększano. Konsekracja odbyła się w 1931 roku. Niewiele brakowało, a nowo powstała świątynia byłaby zniszczona przez wycofujące się z miasta wojska hitlerowskie w roku 1944.
foto: własne
środa, 25 stycznia 2017

KATEDRA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I ŚWIĘTEGO TOMASZA W ZAMOŚCIU

Ten szesnastowieczny renesansowy kościół stoi na Szlaku Renesansu Lubelskiego. Katedra ufundowana została przez założyciela miasta - Jana Zamoyskiego. Do 1992 roku była kolegiatą podlegającą biskupstwu chełmskiemu.
Świątynia w typie bazylikowym z główną nawą wyższą i niższymi bocznymi jest szeroka na 45 metrów długości i 30 metrów szerokości. We wnętrzu uwagę przyciąga późnobarokowy ołtarz i rokokowe tabernakulum.
Po obu stronach znajdują się bogato zdobione kaplice boczne (w sumie 9). Pod główną nawą są krypty z trumnami i prochami Zamoyskich. Warto też spojrzeć na piękne 25 głosowe organy.
Obok kościoła stoi dzwonnica z 3 zabytkowymi dzwonami - "Jan", "Wawrzyniec" i "Tomasz". Wieża ta jest w sezonie letnim dostępna do zwiedzania i stanowi punkt widokowy na miasto.
foto: własne

poniedziałek, 23 stycznia 2017

ARCHIKATEDRA ŚW. JANA CHRZCICIELA WE WROCŁAWIUNajważniejszy kościół Wrocławia wybudowany został  na przełomie XIII i XIV wieku w stylu gotyckim.  Katedrę wielokrotnie remontowano i przebudowywano. Jest to czwarta świątynia wybudowana w tym miejscu. Ma 100  metrów długości i 44metry szerokości. W prezbiterium uwagę przykuwa szesnastowieczny ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.
We wnętrzu katedry mieści się kilka bocznych kaplic (gotyckich i barokowych). Trzeba też wspomnieć o organach,które w momencie swego powstania były największym tego rodzaju instrumentem na świecie. Podczas II wojny światowej kościół uległ zniszczeniu w 70 procentach. Po częściowej odbudowie ponownego poświęcenia dokonał kard.  Stefan Wyszyński w 1951 roku.
Hełmy na wieżach umieszczono dopiero w 1991 roku. Od tej pory wieże te mają po 97 metrów wysokości.
W katedrze znajduje się koronowany w 1997 roku obraz Matki Boskiej Sobieskiej.
foto: Comen

poniedziałek, 9 stycznia 2017

GNIEZNO


Gotycka archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie jest jednocześnie bazyliką prymasowską. Stoi na Wzgórzu Lecha. Niegdyś odbywały się tu koronacje polskich królów. Pomnik historii. Sanktuarium świętego Wojciecha.
Jak większość dawnych kościołów jest to typowa trójnawowa bazylika otoczona wiankiem kaplic bocznych. Nie jest to pierwsza budowla w tym miejscu, wcześniej stały inne przedromańskie i romańskie.
Do najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni należy srebrny relikwiarz ze szczątkami świętego Wojciecha. Który zniszczony podczas kradzieży w 1987 musiał zostać zrekonstruowany. Jest też marmurowa płyta nagrobna świętego Wojciecha pochodząca z jego średniowiecznego nagrobka z 1480 roku.
Ogromnie cennym i znanym elementem katedry gnieźnieńskiej są też dwuskrzydłowe romańskie drzwi ze scenami życia także świętego Wojciecha.

foto: Monika Gontarz

środa, 4 stycznia 2017

KATOWICE


KATEDRA W KATOWICACH


Dwa lata po erygowaniu diecezji katowickiej, 5 czerwca 1927 roku, w uroczystość Trójcy Świętej, ówczesny biskup śląski Arkadiusz Lisiecki, symbolicznym wykopaniem ziemi pod fundamenty, rozpoczął uroczyście budowę katedry, według projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego. Odpowiedzialność za budowę katedry, jako magister fabrice przejął ks. prałat Emil Szramek. Prace ziemne i przy zakładaniu fundamentów trwały do 1931 roku. 4 września 1932 roku wmurowano kamień węgielny.
W roku 1934 mury osiągnęły wysokość 6 do 8 metrów. Wtedy to wszystkie wysiłki skupiono na budowie prezbiterium, którą zakończono w roku 1938. 5 maja tegoż roku, erygowano kurację z tymczasowym kościołem, którym było właśnie nowo wybudowane prezbiterium. W czasie wojny nie kontynuowano budowy. Okupanci nie zezwolili nawet na prowizoryczne zabezpieczenie istniejących murów i krypty.
Po wojnie, w maju 1946 roku, podjęto znów prace budowlane. Budową kierował ks. dr Rudolf Adamczyk. W latach pięćdziesiątych, kiedy z diecezji wysiedlono biskupów, uwięziono ks. Adamczyka, kierownictwo budowy przejął narzucony przez władze komunistyczne wikariusz kapitulny, ks. Jan Piskorz.
Ulegając naciskom tychże władz, doprowadził do zmiany planów architektonicznych, skutkiem czego m.in. obecna kopuła jest o 38 metrów niższa od projektowanej, co zdecydowanie niekorzystnie zmieniło sylwetkę kościoła katedralnego. Dzięki ogromnemu wysiłkowi całej diecezji, pracy społecznej wielu ludzi, także kleryków Śląskiego Seminarium Duchownego, doprowadzono do konsekracji katedry.
Dokonał jej 30 października 1955 roku, podczas trwającego wysiedlenia biskupów katowickich, biskup częstochowski Zdzisław Goliński.
Po powrocie Biskupów, przy nowej świątyni 20 grudnia 1957 roku erygowano parafię. Pierwszym jej proboszczem został ks. prałat Rudolf Adamczyk.
Po II Soborze Watykańskim zmieniono pierwotną koncepcję wnętrza katedry, dostosowując wszystkie elementy jej wystroju do wymogów nowej liturgii.
Autorami architektury wnętrza katedry są inż. arch. Mieczysław Król i artysta plastyk Jerzy Kwiatkowski.Prace związane z upiększeniem katedry trwają nieustannie..
ze strony:  http://www.katedra.wiara.pl/index.php/home
Foto: B.G.